12.30-13.30 Keskustelu: Miten minusta tuli Grey Gunner

Heikki Marjomaa, Kirjastot

Vapaamuotoinen keskusteluosuus, jossa he kertovat omasta matkasta Grey Gunnerseissa, eli miten kaikki alkoi, missä ovat olleet mukana, mitä ovat kokeneet itse ja mikä vastaanotto on ollut. 

Paikalla

  • Ulla ”General Ulla” Ström
  • Harry ”Dirty Harry” Mälkki
  • Markku ”Mac10” Puska

14.00-15.00 Verkkopalvelujen saavuttetavuus/Digital tillgänglighet

Viena Rainio, Regionförvaltningsverket/Aluehallintavirasto

Mitä tarkoitetaan verkkopalvelujen saavutettavuudella? Mistä tiedän, onko verkkopalvelu saavutettava, ja kuinka toimin, jos havaitsen ongelmia saavutettavuuden suhteen? Tule kuuntelemaan aluehallintoviraston saavutettavuustiimin puheenvuoroa siitä, mitä oikeuksia sinulla on saavutettavuuslain tultua voimaan. (14.00-14.30)

Vad menas med digital tillgänglighet? Hur vet jag om en webbtjänst uppfyller tillgänglighetskraven och hur påpekar jag brister i tillgängligheten? Kom och lyssna på när regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetstillsyn berättar om vilka rättigheter som den nya lagen om digital tillgänglighet medför. (14.30-15.00)

15.00-15.30 Helsingin digitaalisia osallistumiskanavia

Heli Rantanen, Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin kanssa voi vuorovaikuttaa monin tavoin, myös digitaalisesti. Kaupunki hyödyntää sähköisiä osallistumiskanavia palautteen käsittelyssä, kyselyissä, kuulemisissa, ideoinnissa ja vaikkapa osallistuvassa budjetoinnissa. Tule tutustumaan näihin kanaviin ja keskustelemaan siitä, miten ne voisivat vielä nykyistä paremmin palvella kaikkia kaupunkilaisia.

15.30-16.00 Näin syntyi Ylen vaalikone

Ville Seuri/Yle Uutiset

Ylen vaalikone ja muuta digipalvelua vaalien aikana. Tule kyselemään ja kuulemaan.

16.00-17.00 Wikipedia Suomessa ja kuvien maailma

Kimmo Virtanen, Wikimedia

Suomenkielinen Wikipedia kerää artikkeleihinsa kuvia kulttuuriympäristöstä, esimerkiksi Suomen julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä kootaan kuvallista luetteloa. Miten patsaita pitäisi kuvata ja miten kuvia tallennetaan? Entä miten kuvien tekijänoikeudet menevät? Jälleenvalokuvaus puolestaan tarkoittaa vanhojen valokuvien uudelleenkuvausta, niin että kuvaparien avulla saadaan esitettyä ympäristössä tapahtunut muutos. Klo 14 järjestämme jälleenvalokuvausretken Oodin ympäristössä. Retki lähtee Oodin aulasta. Retkellä otettuja kuvia käytetään esimerkkeinä  luennolla klo 16 Kuutiossa. Esityksen jälkeen lähdemme halukkaiden kanssa vielä jälleenvalokuvaamaan.

17.00-18-00 Marg-It verkosto & Älykäs vankila: riittävät digitaidot marginaalissa eläville ihmisille.

Piia Niilola, Sininauhaliitto
Pia Puolakka, Rise

Tule kuulemaan ja kummastelemaan, miksi digi kuuluu myös asunnottomille ja mikä on älykäs vankila!

18.00-19.00 Ilmanlaatutietoa koko kaupungin käyttöön

Forum Virium

Auta kehittämään ilmanlaatutietoa hyödyntäviä palveluita tai osallistu itse ilmanlaadun mittaamiseen Forum Virium Helsingin hankkeissa

#AlldigitalweekFI

#OodiDigiArjelle