All Digital Week Suomi järjestää vapaamuotoinen avoin verkosto. Haluatko mukaan? Tervetuloa!

ADW Finland organiseras av ett öppet nätverk av organisationer, föreningar och institutioner. Vill du komma med? Välkommen!

ADW Finland is organized by an open network of organisations, associations and institutions. Do you want to join us? Welcome!

Koordinaattori: Johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi / 044 770 6592

Join our mailing list: http://eepurl.com/bXb1Hz