Lataa ohjelma /Ladda ner programmet
Kick-offens program

KICK OFF 25.3.2019 – VASA VAASA
PLATS PAIKKA: Academill – Åbo Akademi Vasa (Strandgatan 2)

KL. 13.00 i Akademisalen
Öppning och välkommen!
Föreläsning: ”Digital skymning” – Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör svenska YLE
Botnia Learning Hub
Föreläsning med Peter Hellström, projektchef Digitaliaation Academy

KL. 14.30 – 18.00 MÄSSA I FOAJÉN
UTSTÄLLARE: Bildningsalliansen, Vasa arbis, Qvarken Game Industry (Novia),
IncludiCell, Finlands svenska taltidningsföreningen rf, Botnia Learning Hub, Datero,
@geing Online, Svenska YLE

KL. 18.00 i Akademisalen
Föreläsning: ”Digital skymning” – Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör svenska YLE
Botnia Learning Hub
Föreläsning: ”Tunteet pelissä – miten luoda elämyksiä digitaalisten pelien avulla” – Jussi Loukiainen, CEO Platonic Partnership                                                               

EVENEMANGET ÄR ÖPPET FÖR ALLA OCH AVGIFTSFRITT! VÄLKOMMEN!     

Under hela veckan ordnas program runt om i Vasa.
Arrangörer är: Folkhälsan, Datero, Staden Jakobstad, KulturÖsterbotten, SÖFUK, Svenska skolans vänner, Vasa stad, Vasa arbis, Vasa stadsbibliotek, Aktion Österbotten

MÅNDAG / MAANANTAI 25.3. 

All Digital Week vid Folkhälsan i Vasa 
kl. 10-15, Folkhälsan Wasahuset, Rådhusgatan 25 Vasa 

Kom och testa på olika digitala lösningar och vad det kan tillföra livet och vardagen för dig som senior. Vi tittar tillsammans på hur man söker information och utför ärenden på internet. Ifall du har problem med din pekplatta eller telefon kom och besök oss.
Evenemanget är kostnadsfritt. 

Arrangörer: Resan till Digitalien, ett Folkhälsan projekt som strävar till att göra seniorer mer delaktiga i den virtuella dimensionen.
http://www.digitalien.fi, eva.forsman@folkhalsan.fi, 044 757 8812 

All Digital Week vid Folkhälsan i Vasa 
kl. 10.00-15.00, Folkhälsan Wasahuset, Rådhusgatan 25 

Vi på Språk och samspel ser fram emot att träffa dig i aulan vid Folkhälsan Wasahuset. Du kan fritt komma och gå under dagen. Vi visar olika appar och du kan själv prova på att använda dem. Du kan diskutera med oss kring digitala verktyg och olika sätt att använda dem.
Du kan t.ex. pussla med din egen bild, göra ditt eget konstverk, skriva med bildstöd eller pröva på minnes appar. Du kan också bekanta dig med Komp skärmen, behändig kontakt mellan senior och anhöriga. Tillfället är kostnadsfritt

Arrangör: Folkhälsans förbund / Språk och samspel i Vasa
Kontaktuppgifter:
Siv-Britt Häggman, epost: siv-britt.haggman@folkhalsan.fi, tel: 050 540 0265 Annika Nyman, epost: annika.nyman@folkhalsan.fi, tel: 050 400 2070

Öppet hus! Digilo I fortsättningsgrupp kl 16.30-17.30/ Digilo II, nybörjargrupp kl 17.45- 18:30, Datero studio, Biblioteksgatan 14, Vasa, ingång från Biblioteksgränden 

Digilo – musik på iPad för specialgrupper. Gillar du musik? Skulle du vilja spela något instrument, men har ett funktionshinder som förhindrar det? Med appen Garage Band kan du spela olika instrument på en iPad. Vi spelar olika låtar tillsammans. Du behöver inte ha musikfärdigheter sen tidigare, (man behöver inte kunna spela något instrument för att vara med). Även sångintresserade är välkomna. Du får låna en iPad av Datero under kursen. Du kan även använda din egen iPad.
Datero, http://www.datero.fi/ Susanne Öst, byråsekreterare 040 147 7945

Avoimet ovet! Digilo harrastelijaryhmä klo 16.30-17.30/ Digilo aloittelijaryhmä klo 17.45- 18:30, Datero studio, Kirjastokatu 14, Vaasa, sisäänkäynti Kirjastonkujalta. 

Digilo – musiikkia iPadilla erityisryhmille. Pidätkö musiikista? Haluaisitko soittaa jotain soitinta, mutta sinulla on toimintarajoitteita, jotka estävät sen? Garage Band – sovelluksen avulla voit soittaa eri instrumentteja iPadilla. Soitamme yhdessä erilaisia kappaleita. Sinulla ei tarvitse olla musiikkikokemusta ennestään, (ei tarvitse osata soittaa jotain soitinta voidakseen olla mukana). Myös laulusta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Voit lainata Daterolta iPadin kurssin aikana. Voit myös käyttää omaa iPadia. 

Datero, http://www.datero.fi/ Susanne Öst, toimistosihteeri 040 147 7945 

TISDAG / TIISTAI 26.3.
Öppet hus! Tikas-dataklubben för vuxna och seniorer, kl 10-12, Datero studion, Biblioteksgatan 14, Vasa.
Datero, http://www.datero.fi/ Susanne Öst, byråsekreterare 040 147 7945

Avoimet ovet! Selkokieliset Tikas – tietokoneenkäyttökerho aikuisille ja seniori-ikäisille
klo 10-12, Datero studio, Kirjastonkatu 14, Vaasa. 
Datero, http://www.datero.fi/ Susanne Öst, toimistosihteeri 040 147 7945 

Öppet hus! Smarta verktyg – bättre resultat
kl 14-18, Datero studion, Biblioteksgatan 14, Vasa.

Dateros projekt med syfte att skapa en handlingsplan gällande läs- och skrivsvårigheter hos 18-år fyllda vuxna. Verksamhetsområdet är Österbotten. Inom projektet vill vi utveckla servicekedjan allt från en bättre identifiering av svårigheterna, till vägledning i hur datatekniska lösningar kan underlätta vardagen på jobbet, i studierna, vid jobbsökning eller på fritiden. Vi hjälper dig att hitta de datatekniska lösningar som passar just dig. De här tjänsterna är kostnadsfria och kräver ingen remiss.
Datero, http://www.datero.fi/ / Susanne Öst, byråsekreterare 040 147 7945

Avoimet ovet! Älykkäitä välineitä – parempia tuloksia
klo 14-18, Datero studio, Kirjastonkatu 14, Vaasa, sisäänkäynti Kirjastonkujalta

Hanke, jonka tavoitteena on luoda toimintasuunnitelma ja palvelupolku aikuisille joilla on lukemisen ja kirjoittamisen haasteita. Toiminta-alueena on Pohjanmaa. Haluamme kehittää ongelman tunnistamista, palveluihin ohjautumista ja tietoteknisten sovellusten käyttöä osana työelämää, opiskelua, työnhakua ja vapaa-aikaa.

Autamme sinua löytämään juuri sinun tarpeisiin sopivat ratkaisut lukea ja kirjoittaa tietokoneen, tabletin tai kännykän avulla. Nämä palvelut ovat maksuttomia eivätkä vaadi lähetettä.
Datero, http://www.datero.fi /Susanne Öst, toimistosihteeri, 040 147 7945

Minimässa i Jakobstad
kl. 9–12, Stadsbiblioteket i Jakobstad, Runebergsgatan 12

Vet du vilka alla ärenden som du kan sköta på nätet, när du vill och var du vill? Känner du till vilka tidningar och böcker du kan läsa på dator, smarttelefon eller surfplatta? Inom ramen för All Digital Week ordnas ett evenemang i stadsbiblioteket i Jakobstad, där du har möjlighet att bekanta dig med olika e-tjänster, hur du använder dem och vilket digitalt stöd du kan få.

Du hittar information om bland annat FPA:s och polisens elektroniska tjänster, HSS Medias e- tidning, Omakanta-tjänsten, stadens olika kommunikationskanaler, Österbottens pilotprojekt med digitalt stöd, Norra Österbottens synskadade rf, Arbis kurser och digitala stöd samt bibliotekets elektroniska material. Evenemanget är öppet för alla.

Arrangörer: Jakobstads stad i samarbete med Österbottens pilotprojekt med digitalt stöd.
Mer information: Annika Högväg, chef för vuxenavdelningen, 044 785 1276, annika.hogvag@jakobstad.fi
Jessica Fagerström, projektchef för pilotprojektet för digitalt stöd i Österbotten, 044 781 6120, jessica.fagerstrom@obotnia.fi

Minimessut Pietarsaaressa
klo 9–12, Pietarsaaren kaupunginkirjasto, Runeberginkatu 12

Tiedätkö mitä kaikkia asioita voit hoitaa netissä, milloin ja missä haluat? Onko lehtien ja kirjojen lukeminen tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla sinulle tuttua? All Digital Week-viikon puitteissa Pietarsaaren kaupunginkirjastossa järjestetään tilaisuus, jossa sinulla on mahdollisuus tutustua sähköisiin palveluihin ja niiden käyttämiseen. Saat myös tietoa siitä, mistä digitukea voi tarvittaessa hakea.

Tilaisuudessa saat tietoa mm. Kelan ja poliisin sähköisistä palveluista, HSS Median e-lehdestä, Omakanta -palvelusta, kaupungin eri viestintäkanavista, Pohjanmaan digituen pilotista, Norra Österbottens synskadade -yhdistyksestä, Työväenopiston kursseista ja digituesta sekä kirjaston sähköisistä materiaaleista. Tilaisuus on avoin kaikille.

Järjestäjiä: Pietarsaaren kaupunki yhteistyössä Pohjanmaan digitukipilotin kanssa. Lisää tietoa:

Annika Högväg, aikuistenosaston johtaja, 044 785 1276, annika.hogvag@pietarsaari.fi Jessica Fagerström, projektipäällikkö/Pohjanmaan digitukipilotti-hanke, 044 781 6120, jessica.fagerstrom@obotnia.fi

ONSDAG / KESKIVIIKKO 27.3.

Litteratursamtal i molnet – inspiration för digitala bokcirklar
kl. 9-15 i Vasa stadsbibliotek

Bokcirklar på nätet, erfarenheter och inspiration – hur kan vi föra litteratursamtal i ”molnet”? Tre föreläsningar öppnar under inspirationsdagen upp temat ”Bokcirklar på nätet” från olika perspektiv.
Program:
09.00 Morgonkaffe
09.15 Bokcirklar i rymden och på plats – skillnader och likheter (Moa Andersson & Sofia Olausson)
10.30 Paus
10.45 Digital bokcirkel – erfarenheter från Järfälla (Linnéa Forslund)
12.00 Lunch (på egen bekostnad)
13.15 Digitala bokcirklar inom undervisningen (Jenny Edvardsson)
14.30 Eftermiddagskaffe och avslutande diskussion
15.00 Inspirationsdagen avslutas

Det kostar inget att delta. Arrangörerna bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe. Lunch på egen bekostnad. Anmälan senast onsdag 20.3: http://www.sfv.fi/evenemang
KulturÖsterbotten / SÖFUK, Svenska folkskolans vänner & Vasa stad

Öppet hus! Aktiverande engelska för barn i åldern 9-12.
kl. 18-19.30, Datero studion, Biblioteksgatan 14, Vasa

Har du svårt att lära dig engelska ord? Är det besvärligt att uttala orden? Och omöjligt att skriva dem? Kom med på Dateros Aktiverande engelska – klubben där man lär sig engelska genom lek och olika aktiviteter.
Datero, http://www.datero.fi / Susanne Öst, byråsekreterare 040 147 7945

Avoimet ovet! Touhuenglanti lapsille 9-12.
klo 18-19.30, Datero studio, Kirjastonkatu 14, Vaasa

Onko sinun vaikea oppia englannin sanoja? Ääntäminen vielä vaikeampaa? Kirjoittaminen lähes mahdotonta? Avautuisiko kieli helpommin toiminnan kautta ja leikin avulla Touhuenglanti – kerhossa?
Datero, http://www.datero.fi / Susanne Öst, toimistosihteeri 040 147 7945

Vaasa Hacklab – Avoimet ovet / Öppet hus / Open house
Wednesday 27.3.2019 18:00-21:00. 

Looking for a place to do your project? Vaasa Hacklab is a community workshop where you can work on your own projects alone or with the help of the community. Are you artist, designer, planner, engineer, musician or who ever who like to make things it is a place for you. Vaasa Hacklab is not only the workshop but also the community. Feel free to drop by to have a chat with like-minded or discuss about your ideas.
Tiilitehtaankatu 5, Vaasa. vaasa.hacklab.fiinfo@vaasa.hacklab.fi, 050 3088 744


TORSDAG / TORSTAI 28.3.

Nybörjarsnabbkurs i datoranvändning
kl. 12-14, Vasa arbis (Kyrkoesplanaden 15)

Kom och få en kostnadsfri snabbkurs i datoranvändning. Vi går genom de vanligaste programmen och hur man använder dem. Inga förhandskunskaper eller egen dator behövs! Lärare Arja Isotalo. Anmäl dig på förhand via http://www.vasa.fi/arbis eller 06-325 3504

Testaa erilaisia laitteita – Testa olika appar
kl. 16-18, Vaasan kaupunginkirjasto / Vasa stadsbibliotek
Testaa erilaisia laitteita, ohjelmointia ja tutustu 3D-tulostimeen Vaasan pääkirjaston aulassa! Tapahtuma sopii kaiken ikäisille ja suuntautuu erityisesti perheille ja niille, jotka ovat kiinnostuneita tekniikasta ja digitalisoinnin mahdollisuuksista.
Järj. yhteistyössä Vaasan kaupunginkirjasto ja Linda Mannila Make It Finland -yhdistyksestä

Testa olika appar, programmering och bekanta dig med vår 3D-printer i Vasa huvudbibliotekets aula.
Evenemanget passar åt alla men det är speciellt riktad till familjen och dem som är intresserad av tekniken så kom och bekanta dig med digitaliseringens möjligheter.
I samarbete med Linda Mannila från Make it Finland-föreningen rf

Avoimet ovet! Tietotekniikan touhuryhmä
klo 16.30-17.30, Datero studio, Kirjastonkatu 14 / Biblioteksgatan 14, Vaasa/Vasa

Tietotekniikan touhuryhmä nuorille, joilla on kehitysvamma. Mitä tehdään? Ryhmässä käytetään iPadia ja Book Creator – sovellusta, jonka sisältönä on digitaalisen sarjakuvan tekeminen. Tämä sisältää tarinan käsikirjoittamisen, hahmon luomisen, näyttelemisen, video- ja valokuvaamisen, editointi ja julkaisemisen. Opetuksessa käytetään selkokielistä Tikas- opetusmenetelmää.
Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa osaamista.
Datero, http://www.datero.fi /Susanne Öst, toimistosihteeri / byråsekreterare 040 147 7945

Läs- och skrivsvårigheter hos vuxna och digitala verktyg för att underlätta situationen
kl. 16.30 inleder vi med kaffeservering och föreläsning kl. 17.00-18.30, Österbottens föreningar r.f. (f.d. Vasanejdens föreningar), Korsholmsesplanaden 44, 2. våningens mötesrum.

Då läsningen flyter trögt eller bokstäver faller bort vid skrivning, då är det dags att fördomsfritt pröva på digitala verktyg. Datero ordnar i samarbete med POHY Österbottens föreningar rf (Pohjanmaan yhdistykset ry) ett informationstillfälle där du får bekanta dig med Datero r.f:s kostnadsfria verksamhet som riktar sig till vuxna, 18-år fyllda personer, som har läs- och skrivsvårigheter. Föreläsare: Projektledare Sonja Haga-Erickson, Smarta verktyg – bättre resultat, Datero r.f.
Anmälningar: Senast den 25.3.2019 per e-post till byråsekreterare susanne.ost@datero.fi, eller telefon 040-147 7945, kl. 10-11

FREDAG / PERJANTAI 29.3.

Öppet hus! Tikas grundkurs kl. 10-12 och Tikas fortsättningskurs kl. 12-14
Datero studion, Biblioteksgatan 14, Vasa

Grundkursen lämpar sig för vuxna och seniorer, med liten eller ingen erfarenhet av datoranvändning. Målet för kursen är att uppmuntra till eget användande av dator. Efter grundkursen kan man fortsätta till fortsättningskursen.
Datero, http://www.datero.fi / Susanne Öst, byråsekreterare 040 147 7945

Avoimet ovet! Tikas peruskurssi klo 10-12 ja Tikas jatkokurssi klo 12-14
Datero studio, Kirjastonkatu 14, Vaasa

Peruskurssi sopii aikuisille ja seniori-ikäisille, joilla on vain vähän tai ei lainkaan kokemusta tietokoneen käytöstä. Kurssin tavoitteena on rohkaista omatoimiseen tietokoneen käyttöön. Peruskurssin jälkeen voi jatkaa jatkokurssille.
Datero, http://www.datero.fi / Susanne Öst, toimistosihteeri 040 147 7945

Seminarium: “Digitala lösningar inom kultur och turism”
kl. 9.30-16, Bock’s Corner Brewery i utrymmet Ladan

Seminariet riktar sig till alla intresserade av att få större klarhet i vilken digital lösning som kunde ge en boost då man representerar ett besöksmål på landsbygden såsom t.ex. ett museum, eller då man vill främja den verksamhet man har i sin lokala förening, eller sitt projekt, med digitala medel. Exempel på testade lösningar i Österbotten presenteras och man har möjlighet att diskutera med experter, finansiärer och samarbetspartners.
Seminariet är avgiftsfritt.
Projekt Innospiration ägs av Aktion Österbotten. Mera information fås av emma@aktion.fi.

LÖRDAG / LAUANTAI 30.3.

Öppet hus! Lekfull finska
kl. 11.00-13.00, Datero studion, Biblioteksgatan 14, Vasa

Är det svårt för ditt barn att lära sig finska ord? Är uttalet ännu mer komplicerat? Är det jobbigt att våga prata finska? På Lekfull finska lär vi oss finska genom lek och aktiviteter samt dataprogram som stöd för inlärningen.
Datero, http://www.datero.fi / Susanne Öst, byråsekreterare 040 147 7945

Följ oss på sociala medier! #AlldigitalweekFI och #OodiDigiArjelle